Home | Historic Championship S1

2022-10-17 01:00 - 2022-10-24 01:00
2022-10-24 01:00 - 2022-10-31 01:00
2022-10-31 01:00 - 2022-11-07 01:00
2022-11-07 01:00 - 2022-11-14 01:00
League duration
2022-10-17 01:00 - 2022-11-14 01:00
Game Picture League Picture

Wszelkie sytuacje opisane w regulaminie ligi są nadrzędnymi względem regulaminu ogólnego.

1. Organizator

 1. Organizatorem ligi jest SimRace.pl.
 2. Organizator do przeprowadzania rajdów wykorzystuje serwer RaceNet/DiRTgame oraz grę DiRT Rally 2.0 i opiera się na tym oprogramowaniu w zakresie prowadzenia eventu. W szczególności dotyczy to: liczenia czasów oraz dyskwalifikacji zawodników w czasie gry.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy w grze ani ewentualne rozłączenie użytkownika z sesji, jak również niedostępność serwerów.
 4. Organizator to organizacja non-profit, a właściwie grupa pasjonatów, którzy poświęcają swój czas, a często i pieniądze na to aby strona działała sprawnie, a organizowane eventy były na wysokim poziomie.
 5. Dotacje przeznaczane są na utrzymanie strony, a ewentualne nadwyżki - jeśli wystąpią - zostaną przeznaczone na nagrody.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące danej ligi należy zgłaszać na forum w odpowiednim wątku lub właściwym kanale Discord.

2. Udział

 1. Do ligi zapisać może się każdy kto posiada konto Steam powiązane z kontem RaceNet.
 2. Udział w lidze jest darmowy, a dotacje są dobrowolne.
 3. Zapisując się na stronie i/lub do ligi wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia ligi oraz statystyk użytkownika.
 4. Zapisując się do ligi musimy zadeklarować swój prawidłowy nick ze Steam celem prawidłowego sparowania nickname-u zawodnika z jego imieniem i nazwiskiem. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wybranych zawodników w trybie wieloosobowym gry. Nickname na Steam nie może zostać zmieniony w czasie trwania sezonu, gdyż może to spowodować problemy przy wyświetlaniu wyników. Zawodnik, który zmieni nickname w Steamie w trakcie sezonu musi liczyć się z utratą punktów, do dyskwalifikacji z ligi włącznie.
 5. Zapisy odbywają się na stronie eSport.simrace.pl oraz RaceNet, na stronie klubu SimRace.pl

3. Ustawienia gry i rajdu

 1. Ustawienia rajdu mają na celu jak najwierniejsze oddanie realizmu oraz wyrównanie szans między zawodnikami.
 2. Ustawienia rajdu narzucają widok z kokpitu oraz brak jakichkolwiek wspomagaczy typu kontrola trakcji, kontrola stabilności, ABS itp.
 3. Z racji niemal zerowej widoczności podczas silnego deszczu oraz śnieżycy, spowodowanej niskim poziomem graficznym w/w warunków atmosferycznych na szybie czołowej auta, organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia powyższych warunków pogodowych w czasie ustawiania rajdu.

4. Kalendarz rajdów

 1. Obowiązuje kalendarz rajdów opublikowany na stronie.

5. Samochody

 1. Do wyboru są samochody klasy H1 (FWD).
 2. Wybrany samochód obowiązuje na cały sezon rajdowy. Mimo, że gra fizycznie pozwala wybrać inny samochód w danej klasie co każdy rajd, to przejechaniu rajdu w samochodzie innym niż wybrany na stronie będzie skutkować wykluczeniem z danego rajdu.
 3. Jeżeli zawodnik nie brał udziału we wcześniejszych rundach może zmienić samochód na stronie lub zgłosić się do organizatora celem zmiany samochodu.

6. Zespoły

 1. Możliwość stworzeniu zespołu jest odblokowana po wpłaceniu kwoty 10 złotych.
 2. Zespół może składać się z maksymalnie dwóch kierowców.
 3. Członkowie zespołu muszą jechać takim samym samochodem.
 4. Malowania samochodów są dowolne. Z racji sposobu przeprowadzenia rajdu, żaden inny zawodnik nie będzie w stanie zobaczyć malowań innych.

7. Przebieg rajdu

1. Dni rajdowe

 • Rajd będzie podzielony na konkretną ilość dni (maksymalnie cztery) w zależności od długości rajdu. Celem jest jak największe zbliżenie się do odtworzenia prawdziwego przebiegu rajdu w WRC.
 • Każdy dzień będzie zawierać kilka odcinków specjalnych, rozgrywanych w różnych warunkach atmosferycznych oraz o różnych porach dnia i nocy.
 • Na koniec każdego dnia rajdowego będzie dostępny park serwisowy, w którym można zmienić opony, zmodyfikować ustawienia samochodu a także go naprawić. Sam park serwisowy będzie trwać 15/30/45 minut w zależności od ustawień i długości rajdu.
 • Przekroczenie czasu naprawy będzie skutkować karą czasową doliczoną do czasu całego rajdu. Kara będzie naliczana według gry, na którą organizator nie ma żadnego wpływu.
 • Gra pozwala na wyjście z rajdu w parku serwisowym i kontynuację rajdu np. następnego dnia, o ile mieścimy się w terminie rozgrywania rajdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy połączenia z serwerem RaceNet podczas wychodzenia i wchodzenia z lub do eventu, skutkujące wykluczeniem z rajdu.

2. Odcinki specjalne

 • Każdy rajd składa się kilku bądź kilkunastu odcinków specjalnych, będących próbami czasowymi. Suma czasu przejazdu wszystkich odcinków specjalnych składa się na wynik rajdu.
 • Na wszystkich odcinkach specjalnych mamy tylko jedną szansę na przejazd, co oznacza że próby powtórzenia oraz wyjścia z odcinka specjalnego będą skutkować dyskwalifikacją z całego rajdu.
 • Podczas przejazdu obowiązuje system kar naliczany wg gry za: wyjazdy poza trasę, wjazd w tłum gapiów i tym podobne. Organizator nie ma wpływu na kary.

3. Power Stage

 • Ostatni odcinek specjalny to tzw. Power Stage. Jest to zwykły odcinek specjalny, którego czas normalnie zalicza się do całości rajdu, ale ma również swoją własną, osobną punktacje przyznawaną za czas odcinka.
 • Celem PS jest odkucie się i zdobycie punktów przez zawodników, którzy na początku rajdu mogli doznać dużych uszkodzeń. Jest to system punktacji wyjęty wprost z WRC.

8. Punktacja

 1. Za każdy rajd kierowca otrzymuje stosowną ilość punktów w zależności od pozycji na mecie. Punktacja zostanie podana na stronie ligi w zakładce 'Punktacja'.
 2. Punktacja za rajdy wzorowana jest na WRC. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany punktacji jeśli liczba uczestników ligi wykroczy poza zakładane normy.

9. Kary

 1. Jakiekolwiek kary w postaci kary czasowej naliczone w czasie jazdy lub pobytu w alei serwisowej, a także samej dyskwalifikacji, są karami naliczanymi przez system gry na które organizator nie ma żadnego wpływu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji konkretnych zawodników, jeśli wykryte u nich będą próby oszustw (udane bądź nieudane) lub przedstawiona zostanie odpowiednia ilość dowodów oszukiwania.

10. Klasyfikacja generalna

 1. Punkty za rajd są naliczane według naszej własnej punktacji na stronie eSport, a nie RaceNet/DiRTgame. Oznacza to, że punktacja naliczana ze strony klubowej nie będzie brana pod uwagę.
 2. Zwycięzcą sezonu w danej klasie zostaje kierowca z największą liczbą punktów. W przypadku remisu jest to zawodnik z większą ilością zwycięstw (w przypadku równej ilości zwycięstw – największa liczba drugich miejsc itd.)
 3. Te same zasady obowiązują w klasyfikacji zespołowej.

11. Pozostałe

 1. Regulamin może ulec zmianie w trakcie sezonu z ważnych i uzasadnionych przyczyn. Każda wprowadzona zmiana obowiązuje od najbliższej rundy.